Mitgliedschaft Sie sind nicht angemeldet - Anmelden - Login
tuttoarte.ch - Künstler stellen aus
 

KÜNSTLER YESIM AYSEM

 

 

Biographie yesim aysem


Bei tuttoarte.ch seit 02.04.2014
Realname yesim aysem

YE??M AY?EM 1969 y?l?nda Münih’te do?an Ressam Ye?im Ay?em’in as?l mesle?i tercümanl?kt?r. Sanat ile iç içe olan bir aileden olmas? (Hattat olan Kazasker Mustafa ?zzet Efendi’nin torunu, ünlü ressam Perihan Arel’in ye?enidir), bu yönde ilerlemesi için en büyük destekleyici bir faktör olmu?tur.Pera Sanat Akadem?s?nde okumu?tur . Ye?im Ay?em, e?itiminin bir k?sm?n? Almanya’da sürdürürken, Türkiye’ye yapt??? seyahatlerinde Perihan Arel’in çal??malar?ndan etkilenerek resim çal??malar?na ba?lamaya karar verir. Bu amaçla yurt d???nda, Maria Groditzki’den resim dersleri al?r ve Almanya’da baz? karma sergilere kat?l?r. 1986 Türkiye'ye dönü?üyle, Perihan Arel’in stüdyosunda f?rça ile biraz daha peki?erek, ya?l? boya çal??malar?n? ilerletip resme kar?? olan bu hayranl???n? bir kat daha art?rm??t?r. Sanatç?n?n eserleri yurtiçi ve yurtd???nda çok say?da resmi kurumunda ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. Sanatç? 2006 A?ustos ay?nda GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birli?i), 2007 May?s ay?nda BASAD (Bak?rköylü Sanatç?lar Derne?i) üyeliklerine kabul edilmi?tir. Ayr?ca Bedensel Engellilerle Dayan??ma Derne?i Sanat Kolu Ba?kan?d?r. Ni? art galeri sanatc?s?d?r. KARMA SERG?LER? 1. Hauptschule Emmering Kultur Verein – 1984 - Karma 2. Gemeinde Fürstenfeldbruck Kultur Centre – 1985 - Karma 8. 86 Kad?n 86 Yap?t – 2007 – Karma – Çekirdek Sanat Galerisi - ?stanbul 10. Do?umunun 125. Y?l?nda Atatürk Kompozisyonlar? – 2007 – Karma – GESAM (Anadolu Ajans? Kültür Merkezi) – Ankara 11. Do?umunun 125. Y?l?nda Atatürk Kompozisyonlar? – 2007 – Karma – GESAM (Kültür Merkezi) – Manisa 12. Mutlulu?un Resmi – 2007 – Karma – Çekirdek Sanat Galerisi – ?stanbul 14. Do?umunun 125. Y?l?nda Atatürk Kompozisyonlar? – 2007 – Karma – GESAM (Tekel Kültür Merkezi) – ?stanbul 15. Kad?n Gözüyle Erkek – 2007 – Karma – Çekirdek Sanat Galerisi – ?stanbul 16- Do?umunun 125. Y?l?nda Atatürk Kompozisyonlar? – 2007 – Karma – GESAM (Alsancak Kültür Merkezi) – ?zmir 18-Atatürk portreleri -2009 – Karma Po?nt Sanat Galerisi 19-Göçe sebep kalmas?n -2009-Karma –Caddebostan Kültür Merkezi 20-Artist 2009-19 - Karma -.Istanbul Sanat Fuar? Tüyap –“Gölgemdeki Ayd?nl?k “ 21-5.Kad?n ve Sanat Festivali 2010-Marmaris 22-NAR SANAT GALER?S? 2.KARMA 2010 –ANKARA 23-GESAM 23.YIL SERG?S? 1. 24-CA?DA? SANATLAR - USTALARIN GÖZÜYLE BIR ESER BA?I?I –ISTANBUL 2010 25- KIMSES?Z ÇOCUKLARA BA?I? SERG?S? 2011 ISTANBUL 26-MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZ? SANAT GALER?S? –YAZ RES?M SERG?S? (2011ANKARA) 27-GESAM 25.YIL SERGISI (CORUM) 2011 28-GESAM 25.YIL SERGISI (AYDIN ) 2011 29-GESAM 25.YIL SERG?S? (ANTALYA ) 2011 30-GESAM 25.YIL SERGISI (SIVAS ) 2011 31-GESAM 25.YIL SERG?S? (ADANA ) 2011 32-GESAM 25. YIL SERGISI (ZONGULDAK )2011 33- Artist 2011-21 .Istanbul Sanat Fuar? Tüyap –“KAPI” 34- GESAM 25. YIL SERGISI (ISTANBUL )2012 35-GESAM 25.YIL SERGISI (IZMIR) 2012 36-GESAM 25.YIL SERGISI (TEKIRDA? ) 2012 37-GESAM 25 YIL SERGISI ( MU? ) 2012 38-GESAM 25.YIL SERGISI (NEV?EH?R ) 2012 39-GESAM 25 YIL SERGISI ( ANKARA ) 2012 40- PERA SANAT KOSTÜM SERGILEME 2012 41- PERA SANAT (ISTANBUL ) 2012 42-GESAM 25.YIL SERGISI (BALIKESIR ) 43- MASKEM ( ANKARA ) 2012 44-GESAM 25.YIL SERG?S? ( MANISA ) 2013 45- ADALAR SERGISI (B.ADA ) 2013 46-PERA SANAT SANATIN KOKUSU 2013 47- ARTIST 2013-23.ULUSLARARASI SANAT FUARI TUYAP(UKKSA) ULUSLARARASI KNIDOS KÜLTÜR SANAT AKADEMISI 48-Mustafa Kemal Atatürk'ü anma karma resim sergisi AKM BUYUKCEKMECE K???SEL SERG?LER? 3. Ba?lang?ç – 2002 – Ki?isel - Atatürk Havaliman? - ?stanbul 4. Umut Dünyas? (Fallar ve Burçlar) -2005 – Ki?isel - Ye?ilyurt Spor Kulübü - ?stanbul 5. Ritmin Co?kusu (Bale ve Akdeniz Dans?) – 2006 - Ki?isel - Kültür Üniversitesi - ?stanbul 6. ?çten Sevgi – 2006 – Ki?isel - Uran Kültür ve Sanat Merkezi – ?stanbul 7. Sessiz Sergi – 2006 – Ki?isel - Metrocity Al??veri? Merkezi, ETS Tur Salonu – ?stanbul 9. Aynadan Yans?malar – 2007 – Ki?isel – ?spirtohane Kültür Merkezi – ?stanbul 13. I. ?stanbul Engelli Çocuk Kültür ve Sanat Festivali – 2007 – Ki?isel - Profilo Al??veri? Merkezi Sergi Alan? - ?stanbul 17. 2.?stanbul Engelli Çocuk ve Sanat Festivali - 2009-Ki?isel -Kuruçe?me Arena ÖDÜLLER 2006 BAMTUR CENNET?M TÜRK?YEM YARI?MASINDA YUNANISTAN SERGILEME www.yesimsanat.com yesim@yesimsanat.com 0535 / 962 50 85

Webseite
http://www.yesimsanat.com

Mit Deinen Freunden teilen

Feedback zum Künstler

© tuttoarte.ch 2010 - 2021 - Impressum - Datenschutzerklärung - Hilfe - AGB - Up